LỜI CÁM ƠN CỦA DÒNG TÔC HỌ LÊ TAI QUY NHƠN BÌNH ĐINH

LỜI CÁM ƠN CỦA DÒNG TÔC HỌ LÊ TAI QUY NHƠN BÌNH ĐINH

Khách hàng: LÊ NGIÊM

Địa chỉ: Hà Nội

Đã đi tour:

hay mặt cho  Gia đình họ Lê tại Quy Nhơn Bình Đinh Nơi đât võ xin cám ơn Vietviptour và toàn bộ báo chí trong buổi đoàn tụ gia đình chúng khi bố tôi là ngươi cach mang đã thất lạc mât vợ mât gia tôc 60 năm qua nhơ Vietviptour đã tìm giú gd chúng tôi đoàn tụ,hôm nay có cơ quan báo chí và toàn bộ gia tộc chúng tôi xin cám ơn và bầy tỏ lòng súc đông vô cùng THAY MĂT CHO DÒNG TÔC HỌ LÊ TAI BÌNH ĐÌNH QUY NHƠ

Bình luận