Thông tin thanh toán

Xác nhận số chỗ và thông tin liên hệ


HÀ NÔI – QUY NHƠN -HÀN MĂC TỬ NƠI VIETVIPTOUR TỪNG LÀM TỪ THIÊN(0963049399)

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá người lớn: 2,490 VNĐ

Giá trẻ em: 0 VNĐGiá
0 trẻ em x 0 VNĐ

+
1 người lớn x 2,490 VNĐ


Tổng cộng
2,490 VNĐ

Chuyển khoản ngân hàngĐến văn phòng chúng tôi