Thông tin thanh toán

Xác nhận số chỗ và thông tin liên hệ


NHẬT BẢN MÙA HÈ 2018 TOKYO – HAKONE – PHÚ SĨ – KYOTO – OSAKA

Thời gian: 6 ngay 5 đêm

Giá người lớn: 33,999 VNĐ

Giá trẻ em: 0 VNĐGiá
0 trẻ em x 0 VNĐ

+
1 người lớn x 33,999 VNĐ


Tổng cộng
33,999 VNĐ

Chuyển khoản ngân hàngĐến văn phòng chúng tôi