Thông tin thanh toán

Xác nhận số chỗ và thông tin liên hệ


HÀ NÔI /HCM – HA LONG BAY – SAPA -TRUNG QUÔC-HÀ NÔI /HCM

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá người lớn: 2,048 VNĐ

Giá trẻ em: 0 VNĐGiá
0 trẻ em x 0 VNĐ

+
1 người lớn x 2,048 VNĐ


Tổng cộng
2,048 VNĐ

Chuyển khoản ngân hàngĐến văn phòng chúng tôi