Thông tin thanh toán

Xác nhận số chỗ và thông tin liên hệ


HÀ NÔI /HCM – CÔN ĐẢO (0963049399)

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá người lớn: 4,999 VNĐ

Giá trẻ em: 0 VNĐGiá
0 trẻ em x 0 VNĐ

+
1 người lớn x 4,999 VNĐ


Tổng cộng
4,999 VNĐ

Chuyển khoản ngân hàngĐến văn phòng chúng tôi