Thông tin thanh toán

Xác nhận số chỗ và thông tin liên hệ


Hà NỘI – CỬA LÒ- QUÊ BẮC – HÀ NÔI(0913017043)

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá người lớn: 1,900,000 VNĐ

Giá trẻ em: 0 VNĐGiá
0 trẻ em x 0 VNĐ

+
1 người lớn x 1,900,000 VNĐ


Tổng cộng
1,900,000 VNĐ

Chuyển khoản ngân hàngĐến văn phòng chúng tôi