Thông tin thanh toán

Xác nhận số chỗ và thông tin liên hệ


PHÁP – BỈ – HÀ LAN – ĐỨC – THỤY SỸ – Ý(0963049399)

Thời gian: 15 ngày 14 đêm

Giá người lớn: 67 VNĐ

Giá trẻ em: 0 VNĐGiá
0 trẻ em x 0 VNĐ

+
1 người lớn x 67 VNĐ


Tổng cộng
67 VNĐ

Chuyển khoản ngân hàngĐến văn phòng chúng tôi