Thông tin thanh toán

Xác nhận số chỗ và thông tin liên hệ


HÀ NỘI /HCM- HẢI PHÒNG – CÁT BÀ – ĐẢO NGỌC – HÀ NỘI( 0913017043)

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá người lớn: 5 VNĐ

Giá trẻ em: 0 VNĐGiá
0 trẻ em x 0 VNĐ

+
1 người lớn x 5 VNĐ


Tổng cộng
5 VNĐ

Chuyển khoản ngân hàngĐến văn phòng chúng tôi