Thông tin thanh toán

Xác nhận số chỗ và thông tin liên hệ


NHA TRANG -MIỀN THÙY DƯƠNG CÁT TRẮNG ( goi ngay 0963049399)

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá người lớn: 1,999 VNĐ

Giá trẻ em: 0 VNĐGiá
0 trẻ em x 0 VNĐ

+
1 người lớn x 1,999 VNĐ


Tổng cộng
1,999 VNĐ

Chuyển khoản ngân hàngĐến văn phòng chúng tôi