Thông tin thanh toán

Xác nhận số chỗ và thông tin liên hệ


HÀ NỘI/HCM -BANG KOK – PATTAYA – HÀ NÔI/HCM (0963049399)

Thời gian: 9 ngày 8 đêm

Giá người lớn: 2,499 VNĐ

Giá trẻ em: 0 VNĐGiá
0 trẻ em x 0 VNĐ

+
1 người lớn x 2,499 VNĐ


Tổng cộng
2,499 VNĐ

Chuyển khoản ngân hàngĐến văn phòng chúng tôi